Steps
Steps
Hayley Westenra
Hayley Westenra
Three Phantoms
Three Phantoms
Rhys Meirion
Rhys Meirion
Shan Cothi
Shan Cothi
Wales Air Ambulance
Wales Air Ambulance

IT IS WITH HUGE REGRET TONIGHT’S CONCERT HAS HAD TO BE CANCELLED DUE TO ADVERSE WEATHER CONDITIONS.  

For enquiries please contact Avanti on 029 2083 8138

GWYL GOBAITH 2012 YN DATHLU PEDWERYDD FLWYDDYN FEL GWYL GERDDOROL GYDA PEDAIR NOSON GAN GEFNOGI PEDWARD ACHOS DA.

Gwyl Gobaith  – prif wyl gerddorol awyr agored gogledd Cymru  – yn falch o gyhoeddi cynnwys y cyngherddau ar gyfer Gwyl 2012 a gynhelir yn ystod Gwyl y Banc Awst 24 – 27 ar diroedd Coleg Glannau Dyfrdwy/Prifysgol Glyndwr, Llaneurgain.

Unwaith eto mae’r Wyl yn ei phedwar flwyddyn olynol, wedi llwyddo I sicrhau diddanu’r gynnulleidfa a hyn dros bedair noson gan barhau gyda’r awydd I godi arian angenrheidiol I bedwar achos da lleol sy’n teilyngu ein cefnogaeth.

Mae’r wledd gerddorol sy’;n cynnwys Hayley Westenra;  talent cenedlaethol a lleol mewn digwyddiadau aml dalentog ar ffurf “Live Aid”;  y “Three Phanatoms” a Steps gan sicrhau mae dyma’r Wyl I’w fynychu – peidiwch a’I cholli!  Cewch ragor o wybodaeth yn ein tudalen rhaglen – mae’r tocynnau ar gael yn awr!